logo


 Terug naar blog overzicht

In een dipje: zou het een depressie zijn?

Sinds enige tijd daalt jouw levensvreugde gestaag: je ervaart dagelijks verdriet, gebrek aan motivatie en wanhoop? Je bent niet alleen, door de coronaviruscrisis stijgt het aantal menen met een depressie1. Het goede nieuws is dat je er wat aan kunt doen.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, moesten we ons onderwerpen aan nooit geziene sociale maatregelen. Die hielden ons fysiek weg van onze dierbaren, beroofden ons van recreatieve activiteiten zoals genieten van etentje in een restaurant of een drankje met vrienden. Daar komt nog de angst bij, voor het virus of voor financiële moeilijkheden. Deze context had gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de Belgen, zo blijkt. Van de 44.000 mensen die begin april door Sciensano werden bevraagd, had 16% last van depressieve stoornissen, wat een stijging betekent van 6% in vergelijking met 2018.

Verwar neerslachtig niet met depressief

We hebben allemaal wel eens een triestig gevoel of een mindere dag. Deze humeurschommelingen zijn volkomen normaal indien ze ook weer wegtrekken en er ons niet van weerhouden onze dagelijkse activiteiten uit te voeren. Maar wanneer deze ‘neerslachtigheid’ het dagelijkse humeur overheerst, ons niet meer toelaat om blij te zijn bij gelukkige gebeurtenissen (zoals een geboorte, een gezellig moment met vrienden of familie …), noch om de dag goed door te komen, zou het dan niet eerder gaan om een depressie?

Opgelet wanneer neerslachtigheid jouw dagelijks humeur overheerst

Ontdek de signalen van een depressie

Intens ongelukkig, verlies van plezier en interesse, verveeld, minder appreciatie, geprikkeld, woede, moeite om beslissingen te nemen, afzondering … zijn heel wat symptomen die typisch zijn aan een depressie. Dit kan ook ‘lichamelijke’ kenmerken vertonen zoals eet- en slaapproblemen, moeite om zich te concentreren, vermoeidheid, gebrek aan energie … Herkent je deze symptomen bij jezelf? Ga hier niet te licht over en raadpleeg jouw dokter.

Depressie: er bestaan oplossingen voor!

Depressie is een volwaardige ziekte waarvan je kunt genezen. Op de eerste plaats is het noodzakelijk om de ziekte te aanvaarden. Vervolgens moet je hulp inroepen. Psychologische bijstand is een essentieel onderdeel om de oorsprong van de depressie te begrijpen en de mentale krachten te kunnen bundelen voor de strijd. Daarnaast worden vaak antidepressiva voorgeschreven. Praat erover met jouw naasten, hun steun heeft een weldoend effect, en beweeg! Lichaamsbeweging kan helpen bij een depressie, zo werd meer dan eens aangetoond. En vergeet vooral niet dat je niet alleen bent en dat zorgprofessionals je kunnen helpen.

Bronnen:
1 Eerste COVID-19 gezondheidsenquête: eerste resultaten. Brussel, België; Depotnummer: D/2020/14.440/49. Beschikbaar online.

Heeft het coronavirus een impact op jouw gemoed? Wat zou je doen om je beter te voelen? Laat het ons weten op Facebook e Instagram!

Gerelateerde producten

Saffron® 28 mg

Formule speciaal ontwikkeld voor mensen die te kampen krijgen met tijdelijke stress, emotionele periodes of professionele vermoeidheid. Saffraan draagt bij tot het emotioneel evenwicht en tot het behoud van een positieve instelling. Magnesium, de vitamines B6, B12 en foliumzuur dragen bij tot de vermindering van vermoeidheid en tot een goed psychologisch functioneren, waaronder stressbestendigheid.

Lees meer