logo


 Terug naar blog overzicht

Een vragenlijst om type 2 diabetes op te sporen

Een screening op grote schaal: dat is het project dat de Diabetes Liga ontwikkeld heeft om patiënten met het type 2 diabetes op te sporen binnen de Vlaamse en Brusselse bevolking. Een woordje uitleg.


De meeste mensen die diabetes hebben, lijden aan type 2 diabetes, namelijk 80% van de gevallen1. In België lijden er 540 000 mensen aan type 2 diabetes, dat is dus 6,7% van de bevolking. En dat cijfer blijft ieder jaar maar groeien. Maar wat nog het meest verontrustend is, is dat een derde van de patiënten niet eens weten dat ze type 2 diabetes hebben. Als er echter niet vroeg genoeg gestart wordt met een behandeling, dan kan deze ziekte ernstige, en zelfs dodelijke, complicaties teweegbrengen: hart- en vaatziekten, zenuwaantasting, oogproblemen, aantasting van de nieren… Daarom is het erg belangrijk om de ziekte zo vroeg mogelijk op te sporen, of nog beter, om de ziekte te voorkomen

Risicofactoren

Verschillende factoren verhogen het risico op type 2 diabetes, vooral wanneer meerdere factoren gecumuleerd worden:

  • Leeftijd (65-plussers)
  • Erfelijke aanleg (indien diabetes vastgesteld is bij de ouders, broer of zus)
  • Overgewicht (BMI* hoger dan 25)
  • Buikomtrek (meer dan 88 cm bij vrouwen en meer dan 102 cm bij mannen)
  • Antecedenten van een verhoogde bloedsuikerwaarde
  • Antecedenten van zwangerschapsdiabetes
  • Hoge bloeddruk
  • Inname van corticoïden

* De body-mass index of BMI wordt berekend door het gewicht in kg te delen door het kwadraat van de lichaamslengte in meter.

“Indien diabetes niet of te laat behandeld wordt, dan kan dat ernstige complicaties tot gevolg hebben”

Een screening om type 2 diabetes te voorkomen

Om zo snel mogelijk de mensen op te sporen die het risico lopen om type 2 diabetes te ontwikkelen, evenals de personen die niet eens weten dat ze de ziekte hebben, heeft de Diabetes Liga in juni 2014 HALT2Diabetes (Haalbaardheid van Lokale Preventie van Type 2 Diabetes) opgestart, een pilootproject in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij dit project wordt er gebruik gemaakt van een eenvoudige methode: er moet een basisvragenlijst beantwoord worden die bestaat uit acht korte vragen over de risicofactoren van type 2 diabetes. Na het beantwoorden van de vragenlijst kan de persoon, a.d.h.v. een snelle puntenberekening per antwoord, het risico inschatten om diabetes te ontwikkelen in de loop van de tien komende jaren. Bovendien kan hij of zij beter oordelen of het al dan niet nodig is om snel een arts te raadplegen voor een grondig onderzoek.
Aangezien het pilootproject dat gevoerd werd in twee Vlaamse regio’s doeltreffend is gebleken, zal er in de loop van 2018 van start worden gegaan met een screening van de bevolking op grotere schaal.

1 NBUYSSCHAERT M. Le diabète en Belgique et dans le monde: quo vadis? Diabétologie: point de vue. Louvain Medical. 2016

Werd er bij u type 2 diabetes vastgesteld en wilt u uw ervaring delen? Aarzel dan niet om erover te praten op onze sociale netwerken..

Gerelateerde producten

PRODIA® ASSORTIMENT

Het Prodia®-gamma werd speciaal ontwikkeld voor mensen die een vet- en/of suikerarm dieet volgen. Ook diabetici mogen naar hartenlust genieten zonder inspuiting van insuline.

Lees meer